หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
วันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   1610 6 20 ธ.ค. 2564
เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. วันที่ เท่าไหร่    41 1 14 ธ.ค. 2564
วันที่ 16 เมษายน 2564 เปิดทำการไหม   240 1 15 เม.ย. 2564
สร้างบ้านสูงเกินกี่ชั้นต้องแจ้ง    190 1 13 มี.ค. 2564
อัตราภาษีป้ายเสียอย่างไร    263 1 13 มี.ค. 2564
ขุดดินลึกกี่เมตรถึงต้องแจ้ง    127 1 10 มี.ค. 2564
สอบถามเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ    133 1 10 มี.ค. 2564
การเผาในที่โล่งแจ้ง ผิดไหม    107 1 10 มี.ค. 2564
ภาษีสิ่งปลูกสร้าง เสียภาษีอย่างไร    105 1 21 ธ.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ได้ออกสำรวจและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง    128 0 23 มิ.ย. 2563
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200