หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
   วัดปัจจันตคารามวาสี  (จังหวัด สุโขทัย)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : วัดปัจจันตคารามวาสี
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 52/1 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 
ข้อมูล : วัดปัจจันตคารามวาสี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 57 วา ติดต่อกับหมู่บ้าน ทิศใต้ยาว 67 วา ติดต่อกับคลองสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว 47 วา ติดต่อกับที่นาของชาวบ้าน ทิศตะวันตกยาว ๔๑ วา ติดต่อกับทางหลวง โดยมี น.ส. ๓ เลขที่ 1456 เป็นหลักฐาน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบมีที่นา ลำคลอง และหมู่บ้านประชาชนล้อมรอบบริเวณวัด อาคารเสนาสนะต่างๆมี อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร สร้าง พ.ศ. 2515 ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๒ เมตร ยาว 38 เมตร สร้าง พ.ศ. 2518 หอสวดมนต์กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สร้าง พ.ศ. 2524 กุฎีสงฆ์ จำนวน 5 หลัง นอกจากนี้มีหอระฆัง และฌาปนสถาน สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถปูนปั้น ที่ศาลาการเปรียญอีกองค์หนึ่งเนื้อปูนปั้นเช่นเดียวกัน และยังมีพระพุทธรูปเนื้อโลหะอีก 2 องค์
 
 
ผู้เข้าชม 738 ท่าน         
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422