หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 

     
     
  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
  การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน แพทย์แผนไทย และความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพจิต และพัฒนาบุคลากร
 
 

     
     
  ส่งเสริมการปลูกป่า สร้างทัศนียภาพตำบลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกัน การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
  การกำจัดสิ่งปฏิกูล และการลดปัญหามลพิษในตำบล
 
 

     
     
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และประชาชนในตำบล ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร
  พัฒนาศักยภาพการบริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player