หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการเพื่อประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ยินดีให้บริการสามารถ ประชาสัมพันธ์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน
     
     
  พัฒนาแหล่งน้ำ บำรุงรักษา คู คลอง หนอง และบึง
  พัฒนาปรับปรุง ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายน้ำล้น ทางกั้นน้ำ คลองส่งน้ำ ประตูกั้นน้ำ และสร้างแหล่ง เก็บกักน้ำ
  พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
 
 

ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม การศึกษา และการเมืองการบริหาร
     
     
  พัฒนาและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีอาชีพ มีรายได้ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ กองทุน การเกษตรชีวภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)
  พัฒนาและส่งเสริม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ และสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากร การให้บริการประชาชน และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     
     
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
  พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค กลุ่มแพทย์แผนไทย
และให้ความรู้สุขภาพอนามัย
  ส่งเสริมการบริหารจัดการเฝ้าระวังและป้องกันภัยธรรมชาติ
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
     
     
  ส่งเสริมการกำจัดสิ่งปฏิกูล และลดปัญหามลพิษ
  ส่งเสริมการปลูกป่า อนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดความสมดุล และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
 

ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
     
     
  พัฒนาและส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200