หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน กองสวัสดิการและสังคม
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คำร้องทั่วไป
คู่มือประชาชน กองช่าง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งถมดิน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player