หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
เส้นทางคมนาคมในตำบลนครเดิฐมีดังนี้
  ถนนลาดยาง จำนวน 19 สาย
  ถนนคอนกรีต จำนวน 53 สาย
  ถนนลูกรัง จำนวน 68 สาย
 
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  คลอง จำนวน 11 แห่ง
  หนอง จำนวน 4 แห่ง
  บึง จำนวน 2 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      
  บ่อบาดาล จำนวน 56 แห่ง
  ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ จำนวน 7 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา/อื่นๆ จำนวน 11 แห่ง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422