หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
วันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 
 
 
เส้นทางคมนาคมในตำบลนครเดิฐมีดังนี้
  ถนนลาดยาง จำนวน 19 สาย
  ถนนคอนกรีต จำนวน 53 สาย
  ถนนลูกรัง จำนวน 68 สาย
 
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  คลอง จำนวน 11 แห่ง
  หนอง จำนวน 4 แห่ง
  บึง จำนวน 2 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      
  บ่อบาดาล จำนวน 56 แห่ง
  ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ จำนวน 7 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา/อื่นๆ จำนวน 11 แห่ง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200