หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 

 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่องการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ ประจำปี 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่องการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนครเดิฐ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 18 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 90  
 
ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 [ 5 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 57  
 
ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 [ 5 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 37  
 
ข้อบัญญัติ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558 [ 5 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 67  
 
ข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. 2558 [ 5 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422