หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ) [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ) องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี(58-60) [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)