หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข่าวสารราชการขององค์การบริหารสวนตำบลนครเดิฐ [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง กำหนดโครงส้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ********************** [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.นครเดิ ฐ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง นโยบายคูณธรรมและความโปร่งใส [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 127  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลสนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี๒๕๖๒ [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี๒๕๖๒ [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2