หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 23 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)