หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ / ประกาศรับขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๕ รายการ   21 ก.พ. 2562 60
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล   21 ก.พ. 2562 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมฟื้นฟูเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาปศุสัตว์ตาบลนครเดิฐ ประจาปี ๒๕๖๒   20 ก.พ. 2562 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมฟื้นฟูเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๒   20 ก.พ. 2562 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ   13 ก.พ. 2562 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง   8 ก.พ. 2562 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์   6 ก.พ. 2562 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้า   4 ก.พ. 2562 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ   4 ก.พ. 2562 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ   29 ม.ค. 2562 70
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player