หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการเพื่อประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ยินดีให้บริการสามารถ ประชาสัมพันธ์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
 
 


 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ ๒ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง  
 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัยได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัยว่า นายวิวัฒน์ สิงหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอ
บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้ลาออกเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน
หกสิบวันตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
นวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้สมาชิกสภาเ
ตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ ๒ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกำหนดให้มี
การเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 60 เมษายน ๒๕๖๖ และกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จังหวัดสุโขทัยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2566 เวลา 15.15 น. โดย คุณ กู้เกียรติ์ สร้อยสุวรรณ์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200