หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
วันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 
 

 
ร่วมฟังนิเทศติดตาม จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.จังหวัดสุโขทัย  
 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเอกชัย ปักษี ปลัด อบต.นครเดิฐ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมรับฟังการนิเทศติดตาม ให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม อบต.นครเดิฐ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เวลา 17.29 น. โดย คุณ กู้เกียรติ์ สร้อยสุวรรณ์

ผู้เข้าชม 122 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200