หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการเพื่อประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ยินดีให้บริการสามารถ ประชาสัมพันธ์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
 
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
ตำแหน่ง ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕ สิงวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเสื่อนระดับ และการเลื่อนชั้น
เงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕0 ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕0 จึงมีความประสงค์ที่จะรับโอน
พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือชำาราชการประเภทอื่นตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภท
ทั่วไป เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างและปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ดังนี้
๑. ตำแหน่งประเภทวิชาการ
๑.๑ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เลขที่ตำแหน่ง b๕-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
จำนวน ๓ อัตรา
๓.๒ นักจัดการงานทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง ๖๕-๓-๓๓๐๑-๐๐๓ จำนวน ๓ อัตรา
๒. ตำแหน่งประเภททั่วไป
๒.๑ เจ้าพนักงานพัสดุ
เลขที่ตำแหน่ง ๖๕-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑
ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
จำนวน ๓ อัตรา
หากผู้ใดสนใจที่จะโอนมาดำรงตำแหน่งตังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นความประสงค์และตรวจสอบ
คุณสมบัติได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนตรเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์
๐-๕๕๖๐-๖๒๐๐ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโตยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2566 เวลา 14.26 น. โดย คุณนิพัทธ์ เสมอใจ

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200