หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการเพื่อประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ยินดีให้บริการสามารถ ประชาสัมพันธ์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
 
  
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง ประเภททั่วไป  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
ตำแหน่ง ประเภททั่วไป
********************************************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ มีตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป
ที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้ายการโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕- จึงมีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ ข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างและปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ดังนี้
๑. ตำแหน่งประเภททั่วไป
๑.๑ เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง ๖๕-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา
หากผู้ใดสนใจที่จะโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นความประสงค์และตรวจสอบ
คุณสมบัติได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕-๖๐๖๒๐๐ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 09.07 น. โดย คุณ กู้เกียรติ์ สร้อยสุวรรณ์

ผู้เข้าชม 130 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200