หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 

 
ลงพื้นที่ดำเนินการต้นไม้ล้มขวางทางจราจร และกิ่งไม้ล้มพาดผ่านสายไฟ  
 

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 6.00 น. งานป้องกันบรรเทาภัย อบต.นครเดิฐ ลงพื้นที่ดำเนินการต้นไม้ล้มขวางทางจราจร และกิ่งไม้ล้มพาดผ่านสายไฟ เหตุเกิดวาตภัยในคื่นวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ในหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลนครเดิฐ ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 13.18 น. โดย คุณ กู้เกียรติ์ สร้อยสุวรรณ์

ผู้เข้าชม 79 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422