หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ 4 เดือน มิถุนายน 2564  
 

นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอศรีนคร นางสาวรุจาภา ตุ๊ดกัน ท้องถิ่นอำเภอศรีนคร
ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลและจังหวัดสุโขทัยให้กับผู้บริหารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนคเดิฐ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนคเดิฐ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 11.01 น. โดย คุณ กู้เกียรติ์ สร้อยสุวรรณ์

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422