หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 

 
วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นำโดยท่านอดุลย์ ขวัญนาคนายก อบต.นครเดิฐ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียน วัดโรงพยาบาลตำบล ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุโขทัย ปลอดขยะเปียก” และประกาศหมู่บ้านนำร่องในตำบล ปลอดขยะเปียก 100% โดนมีท่าน สมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีนครเป็นประธาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านปากอ่าว ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  
 

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นำโดยท่านอดุลย์ ขวัญนาคนายก อบต.นครเดิฐ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียน วัดโรงพยาบาลตำบล ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุโขทัย ปลอดขยะเปียก” และประกาศหมู่บ้านนำร่องในตำบล ปลอดขยะเปียก 100% โดนมีท่าน สมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีนครเป็นประธาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านปากอ่าว ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 16.15 น. โดย คุณ กู้เกียรติ์ สร้อยสุวรรณ์

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422