หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 

 
ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โรงเรียนในตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง ตำบลนครเดิฐ อำภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  
 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ กองสาธารณสุข ร่วมกับ อสม. ประจำหมู่บ้าน รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โรงเรียนในตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง ตำบลนครเดิฐ อำภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 09.34 น. โดย คุณ กู้เกียรติ์ สร้อยสุวรรณ์

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422