หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 

 
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับตำบลนครเดิฐ ประจำปี 2562  
 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับตำบลนครเดิฐ ประจำปี 2562 สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ นำโดยท่านอดุลย์ ขวัญนาค เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน ในตำบลนครเดิฐได้เล่นกีฬา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อลดปัญหาด้านสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความสามัคคีให้แก่เด็ก นักเรียน เยาวชนตำบลนครเดิฐ และเพื่อคัดเลือกนักกีฬา นักกรีฑา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองแหน ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 08.53 น. โดย คุณ กู้เกียรติ์ สร้อยสุวรรณ์

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422