หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 

 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลนครเดิฐ ประจำปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครเดิฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองแหน และอสม.ประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลนครเดิฐ ประจำปี 2562
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 (โซนใต้)
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 (โซนเหนือ)
ณ พื้นที่ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
https://www.youtube.com/watch?v=rm0J3-P5-6A
..................................................................................
กำหนดวัน, เวลาการออกรณรงค์และพ่นหมอกควัน
โซนใต้ - วันที่ 26 มิถุนายน –3 กรกฏาคม 2562 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไข้เลือดออกและใส่ทรายอะเบทในพื้นที่รับผิดชอบของ อสม. แต่ละหมู่บ้าน
- วันที่ 26 มิถุนายน 2562 พ่นหมอกควัน ณ. หมู่ที่ 7 บ้านฟากคลอง และหมู่ที่ 8 บ้านหนองแหนใต้
- วันที่ 27 มิถุนายน 2562 พ่นหมอกควัน ณ. หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหนเหนือ,หมู่ที่ 5 บ้านปากอ่าว
- วันที่ 28 มิถุนายน 2562 พ่นหมอกควัน ณ. หมู่ที่ 11 บ้านเนินกระเซา
โซนเหนือ - วันที่ 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน โรคไข้เลือดออกและใส่ทรายอะเบทในพื้นที่รับผิดชอบของ อสม. แต่ละหมู่บ้าน
- วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พ่นหมอกควัน ณ. หมู่ที่ 3 บ้านบึงสวย และหมู่ที่ 10 บ้านบึงเจริญ
- วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 พ่นหมอกควัน ณ. หมู่ที่ 2 บ้านดงจันทน์ และหมู่ที่ 9 บ้านหนองซาน
- วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 พ่นหมอกควัน ณ. หมู่ที่ 4 บ้านบึงงาม และหมู่ที่ 6 บ้านนิคมพัฒนา
(การดำเนินการพ่นหมอกควัน ในวัน และเวลาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
*******ทีม อสม. ประจำหมู่บ้าน ออกใส่ทรายอะเบทพร้อมพ่นหมอกควัน******

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 10.52 น. โดย คุณ กู้เกียรติ์ สร้อยสุวรรณ์

ผู้เข้าชม 133 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422