หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ / ประกาศรับขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
 
 
 
กิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ  
 

       โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2561โรงเรียนผู้สูงอายุได้เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 1 ปี มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 60 คน มีนักเรียนผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรรุ่นที่ 1 จำนวน 55 คน ประธานในพิธี นายอดุลย์ ขวัญนาค นายกอบต.นครเดิฐ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและอวยพรศิริมงคลแก่นักเรียนผู้สูงอายุทุกท่าน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
      โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาทักษะ มีกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความรู้และประสบการณ์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชนสูงวัยอย่างมีพลัง สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนา ประเทศไทย 4.0 เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 11.57 น. โดย คุณ กู้เกียรติ์ สร้อยสุวรรณ์

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player