หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ / ประกาศรับขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
 
 
 
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด/รางระบายน้ำไร้ท่อ  
 

                 วันที่ 27 พ.ค 62 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
โดยนายอดุลย์  ขวัญนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ. นายเอกชัย  ปักษี
ปลัดอบต.นครเดิฐ พนักงาน จ้างเหมาบริการ สังกัดอบต.นครเดิฐ จัดทำกิจกรรม
ธนาคารน้ำใต้ดิน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง ดำเนินการทำธนาคาร-
น้ำใต้ดินระบบปิด/รางระบายน้ำไร้ท่อ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำขัง เก็บน้ำสะสมไว้
ใต้ดิน พร้อมขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลนครเดิฐต่อไป
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
    

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 15.21 น. โดย คุณ กู้เกียรติ์ สร้อยสุวรรณ์

ผู้เข้าชม 123 ท่าน

 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player