หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
วันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

กิจการสภา
 
 

 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 70
 


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 54
 
 
     


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐครั้งแรก วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ [ 5 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 60
 


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 1
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200