หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล นครเดิฐ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการเพื่อประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ยินดีให้บริการสามารถ ประชาสัมพันธ์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย


โครงการส่งเสริมให้ความรู้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 16 


มอบเกียรติบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่นที่2-4 [ 17 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 12 


โครงการแบ่งฝัน ปันรัก เพื่อการศึกษาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง ประจ [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 76 


กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 69 


โครงการฝึกอบรมกู้ชีพปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 42 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และโค [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 39 


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิง ตำบลนครเดิฐ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ และช่ [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 45 


เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขท [ 26 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 44 


เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่นที่ ๔ โดย อบต.นครเดิฐ [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 46 


ร่วมลงพื้นที่มอบน้ำยาอเนกประสงค์ให้แก่ผู้ตกเกณฑ์ด้านรายได้ในระบบ TPMAP จำนวน 33 [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 44 


โครงการส่งเสริมพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 83 


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 57 


จัดเตียมสถานที่บริการประชาชนที่จะมาให้ข้อมูลในการทำสมุดพกครอบครัว กับเจ้าหน้าที่ [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 43 


กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง สังกัด อบต.นครเด [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 49 


โครงการ ป้องกันการตั้งครรถ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 39 


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ตกเกณฑ์ ด้านความเป็นอยู่ในระบบ (TPMAP) [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 39 
 
 
 
สท0023.6/264 (อบจ.สุโขทัย) ขอข้อมูลการบริหารจัดการขยะอันตรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2566  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว261 สำรวจข้อมูล อถล. ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2566  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว260 ขอข้อมูล อปท. ที่ไม่ได้อยู่่ในกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย และไม่ได้ใช้บริการขนส่งขยะของบริษัทเอกชน (ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2566)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว238 ขอเชิญประชุมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 1 (โซนใต้)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว239 ขอเชิญประชุมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 2 (โซนเหนือ)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว431 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว268 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/267 (อบจ.สุโขทัย) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การปฎิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การวางแผนเพื่อพัฒนาการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว366 ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว265 รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว259 เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.5/ว195 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว416 ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงแผ่นดิน  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.3/ว421 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.2/ว246 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว234 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสุโขทัย  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว233 การพัฒนาระบบแจ้งระดับชั้นอันตรายของไฟสำหรับประเทศไทยตอนบนและพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เพื่อสนับสนุนการจัดการควบคุมไฟป่า  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว225 ขอส่งแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 - 2570  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.3/ว237 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000วัน Plus สู่ 2,500 วัน  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.3/ว232 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
 
 
  ท่าต้องการให้ อบต.นครเดิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ [ 20 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
งามล้ำค่า ผ้าทอไทย [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
การประกวดลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวั [ 13 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 38 
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ [ 21 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดส [ 21 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 90 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 39 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังช [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 55 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังช [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 64 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติใ [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 57 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 124 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายประสิทธิ์ สุกร ถึงบ [ 15 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 42 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
กำหนดเขตท้องที่ตำบลนครเดิฐเป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แ [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 101 
อบต.นาทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรนอก ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว432  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ กพส. มท 0810.6/ว416  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org กศ. มท 0816.2/ว422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว415  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ กศ. มท 0816.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม กพส. มท 0810.7/ว393  [ 31 ม.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.2/ว325  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว414  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว365  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กสว. มท 0820.3/ว401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว390  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว355  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว397  [ 30 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
 
 
ชุมชนต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เจริญธรรมกรอบรูป
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (1 ก.พ. 2566)    อ่าน 2412  ตอบ 39  
แจกเวบบอร์ดฟรี โพสฟรี ประกาศฟรี (27 ม.ค. 2566)    อ่าน 6  ตอบ 0  
เสียค่าขยะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ (4 ม.ค. 2566)    อ่าน 25  ตอบ 1  


จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กด ๘๖๑๖ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ - [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมให้ความรู้เนื่อง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บจ ๘๓๕๐ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเ [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๕ - ๐๐๔๙ (กองการศึกษาฯ) โดย [ 19 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหลังนิคมสหกรณ์ ถ [ 9 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิ [ 19 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Brother HL-L๒๓๗๐DN (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเ [ 19 ธ.ค. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) จำนวน ๑๕ จุด หมู่ที่ ๕, ๖, ๗ โดยวิธีเ [ 14 ธ.ค. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) จำนวน ๑๕ จุด หมู่ที่ ๕, ๖, ๗ โดยวิธีเ [ 14 ธ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหลังนิคมสหกรณ์ ถ [ 9 ธ.ค. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) จำนวน ๑๕ จุด หมู่ที่ ๕, ๖, ๗ โดยวิธีเ [ 8 ธ.ค. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) จำนวน ๑๕ จุด หมู่ที่ ๕, ๖, ๗ โดยวิธีเ [ 8 ธ.ค. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) จำนวน ๑๕ จุด หมู่ที่ ๕, ๖, ๗ โดยวิธีเ [ 8 ธ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหลังนิคมสหกรณ์ ถ [ 2 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหลังนิคมสหกรณ์ ถึงวัดหัวเขา หมู่ที่ ๖ [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน [ 17 พ.ย. 2565 ]จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะ รถยนต์ ทะเบียน กจ ๑๐๒ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐ [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Brother HL-L๒๓๗๐DN) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓-๖ [ 10 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเกษตร (อีแต๋น) ทะเบียน ฆข ๗๓๒ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๖- [ 7 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานธุรการและสารบรรณ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ [ 4 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล [ 4 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ของกองสาธารณสุขและสิ่งแ [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อแบบพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 1 พ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2558
 
 
 
 
 
E-Service
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
การติดต่อราชการ
แบบยืนคำร้องทั่วไป แบบการยืมพัสดุ และคืนพัสดุ แบบกรอกชำระเงินค่าบริการต่างๆ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200
 

facebook
อบต.นครเดิฐ

facebook
อบต.นครเดิฐ
อบต.นครเดิฐ