หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล นครเดิฐ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ยินดีให้บริการสามารถ ประชาสัมพันธ์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย


กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


โครงการฝึกอบรมกู้ชีพปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และโค [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิง ตำบลนครเดิฐ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ และช่ [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 


เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขท [ 26 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 


เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่นที่ ๔ โดย อบต.นครเดิฐ [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 


ร่วมลงพื้นที่มอบน้ำยาอเนกประสงค์ให้แก่ผู้ตกเกณฑ์ด้านรายได้ในระบบ TPMAP จำนวน 33 [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 


โครงการส่งเสริมพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 28 


จัดเตียมสถานที่บริการประชาชนที่จะมาให้ข้อมูลในการทำสมุดพกครอบครัว กับเจ้าหน้าที่ [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 16 


กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง สังกัด อบต.นครเด [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 


โครงการ ป้องกันการตั้งครรถ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ตกเกณฑ์ ด้านความเป็นอยู่ในระบบ (TPMAP) [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 


โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์) [ 10 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 


การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหนังสือ เสริมประสบการณ์ระดับประถมวัย และประชุมการดำเ [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 


ร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปลูกต้นไม้) ภายใต้โค [ 8 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
 
 
 
สท0023.3/ว1663 ขอให้ อปท. พิจารณาดำเนินการประเมินหลักเกณฑ์และแนวทางตรวจประเมินคัดเลือก อปท. ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1641 เชิญประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
สท 0023.1/1638 มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1660 ประชุมทางไกล ผ่านระบบ zoom meeting การเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว2937 แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1628 งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1634 การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1633 ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1632 (ทม.สุโขทัยธานี และทม.สวรรคโลก) ขอให้รวบรวมข้อมูลปริมาณขยะอันตรายจากชุมชนฯ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1631 แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1630 การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1629 การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือน (มฝ.2)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว2919 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว2888 การเช่ารถประจำตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว2911 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว2913 การบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) รวบรวมขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2912 แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2912 แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.4/2884 ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.4/ว2887 แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับคดีของศาลปกครอง  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
 
 
  ท่าต้องการให้ อบต.นครเดิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
กำหนดเขตท้องที่ตำบลนครเดิฐเป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แ [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 38 
เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงาน [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 20 
เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 34 
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุรินทร์ ทองดอนพุ่ม [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคสล. ถึงสี่แยกตราชั่ง ม [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 163 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมัย สุกร ถึงบ้านนา [ 31 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 76 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.นครเดิฐ หมู่ที่ ๑ ตำบลนครเดิฐ อำ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
เปิดศูนย์พักคอย [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) พร้อมบ่อพัก หมู่ 8 [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑, ๙, ๑๑ จากถนนสายศรีนคร-ปลายร [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล นายประจวบ ชุมดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่อ [ 28 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล กิจกรรมคืนชีพให้กับสิ่งแวดล้อม ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ [ 27 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)]  [ 8 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว2403  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2402  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2388  [ 4 ส.ค. 2565 ]