หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล นครเดิฐ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ยินดีให้บริการสามารถ ประชาสัมพันธ์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย


กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 52 


โครงการฝึกอบรมกู้ชีพปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 32 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และโค [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 26 


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิง ตำบลนครเดิฐ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ และช่ [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 34 


เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขท [ 26 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 33 


เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่นที่ ๔ โดย อบต.นครเดิฐ [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 32 


ร่วมลงพื้นที่มอบน้ำยาอเนกประสงค์ให้แก่ผู้ตกเกณฑ์ด้านรายได้ในระบบ TPMAP จำนวน 33 [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 29 


โครงการส่งเสริมพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 28 


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 47 


จัดเตียมสถานที่บริการประชาชนที่จะมาให้ข้อมูลในการทำสมุดพกครอบครัว กับเจ้าหน้าที่ [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 36 


กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง สังกัด อบต.นครเด [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 35 


โครงการ ป้องกันการตั้งครรถ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 29 


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ตกเกณฑ์ ด้านความเป็นอยู่ในระบบ (TPMAP) [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 25 


โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์) [ 10 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 30 


การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหนังสือ เสริมประสบการณ์ระดับประถมวัย และประชุมการดำเ [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 33 


ร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปลูกต้นไม้) ภายใต้โค [ 8 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 30 
 
 
 
ที่ สท 0023.6/ว11190 (อ.สวรรคโลก) ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2460 การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.6/ว2459 การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนคนรักดี ประจำปี 2566 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2454 ขอให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคำนิยามศัพท์ แหล่งเรียนรู้สาธารณะ [ แนบ1 ]  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.2/2477 มอบหมายผู้แทนทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ขอรับการประเมินเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.6/ว2476 ขอข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหารที่ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Test  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว4271 ชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม KidDiary  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว4273 โครงการโรงเรียนพอเพียง (ปลูกผักรักษ์โลก)  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว4272 การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะที่ 2 (ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565)  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2464 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.2/ว4264 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว4261 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว4262 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.6/ว4255 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions ในเด็กระดับปฐมวัย และการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA ประจำปี 2566  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.6/ว4258 ขอความร่วมมือสนับสนุนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว4256 การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย)  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว4257 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท 0023.3/ว 2463 ร่างคู่มีการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2462 รายงานผลการดำเนินงาน e - Plan เดือนตุลาคม 2565 [ แนบ1 ]  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.5/ว4252 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
 
 
  ท่าต้องการให้ อบต.นครเดิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวั [ 13 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ [ 21 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดส [ 21 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 60 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังช [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังช [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติใ [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 95 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายประสิทธิ์ สุกร ถึงบ [ 15 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 29 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 39 
กำหนดเขตท้องที่ตำบลนครเดิฐเป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แ [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 84 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 71 
เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงาน [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 58 
เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 69 
ทต.กงไกรลาศ กีฬาสีภายในอนุบาลกงไกรลาศเกมส์ [ 26 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.สุโขทัยธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเเละข [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 244 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3841 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน ด่วนที่สุด สสวท. กศ. มท 0816.3/ว3845 [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3840  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3832  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3837  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว8714  [ 23 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สน.คท. มท 0808.3/ว8713  [ 23 พ.ย. 2565 ]
 
 

ชุมชนต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เจริญธรรมกรอบรูป  
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (29 ก.ย. 2565)    อ่าน 2190  ตอบ 35  
การช่วยเหลือผู้ติดโรคโควิด (27 เม.ย. 2565)    อ่าน 47  ตอบ 0  
เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. วันที่ เท่าไหร่ (14 ธ.ค. 2564)    อ่าน 155  ตอบ 1  


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหลังนิคมสหกรณ์ ถึงวัดหัวเขา หมู่ที่ ๖ [ 22 พ.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหลังนิคมสหกรณ์ ถึงวัดหัวเขา หมู่ที่ ๖ [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหลังนิคมสหกรณ์ ถ [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน [ 17 พ.ย. 2565 ]จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะ รถยนต์ ทะเบียน กจ ๑๐๒ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐ [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Brother HL-L๒๓๗๐DN) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓-๖ [ 10 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเกษตร (อีแต๋น) ทะเบียน ฆข ๗๓๒ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๖- [ 7 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานธุรการและสารบรรณ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ [ 4 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล [ 4 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ของกองสาธารณสุขและสิ่งแ [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อแบบพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐ [ 31 ต.ค. 2565 ]ซื้อแบบพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง ประจำปีการศึกษา [ 26 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [ 26 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน [ 26 ต.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางกวน สร้อยสุวรรณ์ ถึงบ้าน [ 6 ต.ค. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลศูนย์ประสานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เ [ 4 ต.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหลังนิคมสหกรณ์ ถึงวัดหัวเขา หมู่ที่ 6 [ 29 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมางานปรับปรุงท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๐ และวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๘ โด [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง สังกัดองค์การบริหารส่ [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๔๐-๐๐๑ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 12 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๔๐-๐๐๑ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๔๐-๐๐๑ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 9 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 7 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2558
 
 
 
 
 
E-Service
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
การติดต่อราชการ
แบบยืนคำร้องทั่วไป แบบการยืมพัสดุ และคืนพัสดุ แบบกรอกชำระเงินค่าบริการต่างๆ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200
 

facebook
อบต.นครเดิฐ

facebook
อบต.นครเดิฐ
อบต.นครเดิฐ