หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
วันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.คลองยาง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
ทต.คลองยาง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
อบต.วังน้ำขาว   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
อบต.วังน้ำขาว   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
อบต.ย่านยาว   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร้องทางกลางทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2565
อบต.ย่านยาว   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
อบต.ไกรกลาง   จ้างจ้างทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าสัก ประจำเดือน กุมภาพันธ์,มีนาคม,เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
อบต.ไกรกลาง   จ้างจ้างทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีเมือง ประจำเดือน กุมภาพันธ์,มีนาคม,เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
อบต.ไกรกลาง   จ้างจ้างทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสัก ประจำเดือน กุมภาพันธ์,มีนาคม,เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
อบต.ไกรกลาง   จ้างทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์,มีนาคม,เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
อบต.ไกรกลาง   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๙๓๑ กล่อง กล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
อบต.ไกรกลาง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
อบต.ไกรกลาง   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
อบต.ไกรกลาง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
อบต.ศรีคีรีมาศ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,455
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200