หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยี่ห้อมาสด้า ทะเบียน บจ ๘๓๕๐ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๗ จากถนนสายบ้านฟากคลอง-หัวเขา ถึงทางเข้าหมู่บ้านปากอ่าว ต.นครเดิฐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ ๑๐๒ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ ณ ห้องประชุมวัดปัจจันตทาคารามวาสี (วัดหนองแหน) ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2563 ]ซื้อกรอบรูปทองเพื่อจัดกิจกรรมงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422