หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ ๓, ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลนครเดิฐ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด สำหรับวัดไข้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน สท ๘๑-๘๖๙๓ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422