หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ / ประกาศรับขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกุล (ห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทำบัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและโอกาศของคนพิการฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง จำนวน ๑๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน กรพ ๔๖๐ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player