หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมขาตั้ง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการชุมชนรวมใจใส่ใจดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]ซื้อหมึก Original HP Laserjet 30A จำนวน 2 กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HDD 2 TB (โครงการแผนที่ภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ สาย ตำบลนครเดิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422