หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
ที่อยู่ : เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ต.นครเดิฐ
    อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โทรศัพท์ : 055-606200
โทรสาร : 055-606200
Website : www.nakorndert.go.th
Email : nakorndert@gmail.com
 
 

 
 
 
 
055-606200 ต่อ 102 ห้องนายก
055-606200 ต่อ 104 ห้องปลัด อบต.
055-606200 ต่อ 111 สำนักปลัด
055-606200 ต่อ 109 กองคลัง
055-606200 ต่อ 106 กองช่าง
055-606200 ต่อ 108 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
055-606200 ต่อ 108 กองสาธารณสุข
055-606200 ต่อ 111 กองสวัสดิการและสังคม
 
 
แผนที่ดามเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล นครเดิฐ
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422