หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
วันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 
ที่อยู่ : เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ต.นครเดิฐ
    อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โทรศัพท์ : 055-606200
โทรสาร : 055-606200 ต่อ 116
Website : www.nakorndert.go.th
Email : nakorndert@gmail.com , saraban@nakorndert.go.th
 
 

 
 
 
 
โอเปเรเตอร์ 055-606200 ต่อ 101
นายก 055-606200 ต่อ 102
ปลัด 055-606200 ต่อ 103
รองปลัด 055-606200 ต่อ 104
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 055-606200 ต่อ 105
สำนักปลัด อบต. 055-606200 ต่อ 106
ผู้อำนวยการกองช่าง 055-606200 ต่อ 107
กองช่าง 055-606200 ต่อ 108
รองนายก/ผู้อำนวยการกองคลัง 055-606200 ต่อ 109
กองคลัง 055-606200 ต่อ 110
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 055-606200 ต่อ 111
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 055-606200 ต่อ 112
กองสวัสดิการสังคม 055-606200 ต่อ 113
Fax 055-606200 ต่อ 116
 
 
แผนที่ดามเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล นครเดิฐ
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200