หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการเพื่อประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ยินดีให้บริการสามารถ ประชาสัมพันธ์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด      5,473      คน      แยกเป็น
  ชาย 2,667 คน คิดเป็นร้อยละ 48.73
  หญิง 2,806 คน คิดเป็นร้อยละ 51.27
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด        1,914       ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย           151.94       คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร เนื้อที่ จำนวน 36.021 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,516 ไร่
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย และ ต.ข่อยสูง อ.ตรอน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร      
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร และ ต.วังแดง อ.ตรอน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก      
 
 
 
 
อาชีพของประชากรในตำบลนครเดิฐ
ทำนา คิดเป็นร้อยละ 36.81
ทำไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.50
ทำสวน คิดเป็นร้อยละ 3.69
 
 
ถั่วเหลือง, พริก, แตงโม, อ้อย, มะม่วง, ผักบุ้ง,ข้าว
ไม้กวาดดอกหญ้า
ไก่พันธุ์พื้นเมือง, ทอผ้า,โค,ปลา
ไม้ผล
กรอบรูปวิทยาศาสตร์
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่
 
ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน 194 205 399 144
หมู่ที่ 2 บ้านดงจันทน์ 269 244 513 245
หมู่ที่ 3 บ้านบึงสวย 279 254 533 266
หมู่ที่ 4 บ้านบึงงาม 135 148 283 113
หมู่ที่ 5 บ้านปากอ่าว 204 250 454 129
หมู่ที่ 6 บ้านนิคมพัฒนา 316 308 624 208
หมู่ที่ 7 บ้านฟากคลอง 289 296 585 194
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหนใต้ 345 410 755 235
หมู่ที่ 9 บ้านหนองชาน 213 236 449 123
หมู่ที่ 10 บ้านบึงเจริญ 302 324 626 183
หมู่ที่ 11 บ้านเนินกระเซา 121 131 252 74
             
    รวมทั้งสิ้น 2,667 2,806 5,473 1,914
 
***ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2558***
 
 
 
เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนซุย มีหนองน้ำ คลองขนาดต่าง ๆ และบึงขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200