หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ยินดีให้บริการสามารถ ประชาสัมพันธ์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด      5,191      คน      แยกเป็น
  ชาย 2,505 คน คิดเป็นร้อยละ 48.26
  หญิง 2,686 คน คิดเป็นร้อยละ 51.74
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด        5,191       ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย           144.11       คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร เนื้อที่ จำนวน 36.021 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,516 ไร่
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย และ ต.ข่อยสูง อ.ตรอน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร      
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร และ ต.วังแดง อ.ตรอน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก      
 
 
 
 
อาชีพของประชากรในตำบลนครเดิฐ
ทำนา คิดเป็นร้อยละ 36.81
ทำไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.50
ทำสวน คิดเป็นร้อยละ 3.69
 
 
ถั่วเหลือง, พริก, แตงโม, อ้อย, มะม่วง, ผักบุ้ง,ข้าว
ไม้กวาดดอกหญ้า
ไก่พันธุ์พื้นเมือง, ทอผ้า,โค,ปลา
ไม้ผล
กรอบรูปวิทยาศาสตร์
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่
 
ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน 182 212 394 139
หมู่ที่ 2 บ้านดงจันทน์ 237 243 480 239
หมู่ที่ 3 บ้านบึงสวย 262 244 506 273
หมู่ที่ 4 บ้านบึงงาม 129 132 261 109
หมู่ที่ 5 บ้านปากอ่าว 210 245 455 129
หมู่ที่ 6 บ้านนิคมพัฒนา 296 300 596 201
หมู่ที่ 7 บ้านฟากคลอง 276 289 656 186
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหนใต้ 324 357 681 234
หมู่ที่ 9 บ้านหนองชาน 196 236 432 122
หมู่ที่ 10 บ้านบึงเจริญ 287 314 601 175
หมู่ที่ 11 บ้านเนินกระเซา 106 114 220 72
             
    รวมทั้งสิ้น 2,505 2,686 5,191 1,879
 
***ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 ที่มา : ทะเบียนอำเภอศรีนคร***
 
 
 
 
เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนซุย มีหนองน้ำ คลองขนาดต่าง ๆ และบึงขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร
 
 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกทั่วไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงทำให้อากาศหนาวเย็นทั่วไป เดือนที่มีอากาศหนาวจัดคือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200